fakta om spatt!

Spatt är kronisk inflammation i hasleden hos häst. Spatt orsakar ofta benpålagringar på den nedre delen av hasen, en så kallad spattknöl. Det är ofta de två nedre av hasens fyra leder som drabbas. Vanligen, men inte alltid, drabbas båda hasarna. Orsaken till spatt brukar anses vara överansträngning av leden. En häst med spatt har ofta en ganska "knyckig" gång med bakbenen. Spatt är en kronisk torr inflammation i hasleden med nedsmältningsprocesser i ledytorna och benpålagringar i ledkanterna, i de flesta fall på hasens inre främre del (sk. spattknöl). Hasen består av fyra leder och det är oftast de två nedersta lederna som drabbas.

Spatt är en progressiv ledinflammation orsakad av upprepade kompressioner (sammantryckningar) och rotationsrörelser. De nedre lederna som oftast drabbas, är sk glidleder och inte direkt involverade i böjrörelsen av bakbenet - till skillnad från den översta leden, som har störst betydelse för hasens totala rörelse. Det är tur eftersom sjukdomen alltid resulterar i en sammanväxning (fusion) av lederna (och därför ingen smärta förenad med rörelse).

Fusionen medför alltså att två benbitar växer samman och leden upphör att existera och kan inte medverka till hasens rörelse över huvud taget. Den hälta som uppstår vid spatt och som förvärrats ju längre spattförloppet fått fortskrida, minskar när de berörda lederna väl har vuxit ihop för att slutligen i stort sett upphöra helt.

Det är vanligast att båda hasarna drabbas, men ensidig spatt förekommer.

Det råder många skilda meningar hos veterinärer och annat kunnigt hästfolk, om varför vissa hästar drabbas. En vanlig mening är att spatt är en följd av överansträngning av bensystemet, ofta i kombination med exteriörfel och dålig uppfödning. Unghästar med dålig mineraltillförsel kan drabbas av spatt. Anlag för spatt kan nedärvas i form av exteriörfel.

En intressant teori är att spatt är hästens eget sätt att försvara sig mot något som gör mycket ont. Genom att leden växer samman förhindras rörelsen i hasen och smärtan (t.ex. muskelsmärtan) försvinner.

Hos Islandshästar är spatt ärftligt.


Fakta om överben

Överben är något som de flesta hästägare känner igen, vanligtvis får inte hästarna något problem men ibland kan de bli halta och i värsta fall kan man vara tvungen att göra ett ingrepp för att ”ta bort” överbenet.

 

 

 

Varför får hästen överben

 • Trauma, yttre våld, spark eller ett stick. Vanligast är att hästen har sparkat sig själv på insidan av skenan
 • Överbelastning eller överträning av unghästar
 • Exteriöra avvikelser, som ex parallellförskjutning, då förstärker kroppen med ben under karpus (framknä) på skenbenets insida.

 


Vad är det som händer när ett överben bildas?

Runt ben och leder finns en benhinnan som är en nerv och blodkärlsrik hinna, om en skada eller inflammation uppstår i benhinnan så kan den ombildas till ben, det är kroppens eget försvar. Att hästar bildar ben är inget ovanligt det gör de hela tiden precis som människan, enligt docent Göran Dalin från SLU, under en föreläsning som han höll så förklarade han även att när människan drabbas av benskörhet så har det brutits ned mer ben än vad som bildats.

Om hästen får ett överben, så är det en signal från kroppen på att det är ett försvagat område som behöver förstärkas så egentligen är inte överben bara av ondo utan ett tecken på att något är ”fel” det gäller bara för oss att ta signalen på allvar och försöka förstå varför den/de har uppkommit.
När det gäller unga hästar till exempel så är det inte helt ovanligt att de får en inflammation på ligamentet som ligger mellan griffelbenet och skenbenet, då är det ofta fråga om en överbelastning.

Det finns givetvis flera orsaker till att en lokal benhinneinflammation uppstår, oftast handlar det från början om en överbelastning som sedan underhålls genom att skadan inte får tid nog att läka.

Remonthälta

En allmän benhinneinflammation som hästen fått på grund av överansträngning kallas ibland för Remonthälta, även det kan leda till ett överben.
Remonthälta hos yngre hästar liknas ibland med växtvärk hos barn, om det är en äldre häst som får det så kan man jämföra det med kraftig överansträngning

 

Överbenets placering

Om överbenet är på utsidan det vill säga det ligger inte och trycker mot ligament, senor eller gaffelband så orsaker det vanligtvis inte något problem, men om det ligger mot exempelvis gaffelbandet så kan det skava och trycka och på så sätt orsaka skada.

Vad ska man vara observant på?

 • Värme
 • Hälta
 • Ömhet
 • Förändring av överbenets utseende


Om hästen uppvisar något av dessa tecken så kan det vara en signal på att det fortfarande är en aktivitet i överbenet.

Är du osäker så kontakta din veterinär.

Olika behandlingsmetoder:

 • NSAID
 • Operation
 • Frysning
 • Kortison

Ofta räcker det med vila för hästen, men vid minsta tveksamhet kontakta din veterinär.


RSS 2.0